๔อันดับ"เมืองโบราณที่ถูกลืม" มีอายุเก่าแก่กว่าสมัยสุโขทัย

บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย JaiKwang๔ อันดับ "เมืองโบราณที่ถูกลืม" มีอายุเก่าแก่กว่าสมัยสุโขทัยใครมีเวลาว่างอยากหากิจกรรมยามว่างสุดสัปดาห์ ลองไปศึกษาหรือไปแวะเที่ยวชมกันดูได้นะจ๊ะมาดูกันว่าเมืองโบราณที่ถูกลืมนั้นจะมีเมืองอะไรบ้าง?๔อันดับquotเมืองโบราณที่ถูกลืมquotมีอายุเก่าแก่กว่าสมัยสุโขทัยอันดับที่ ๔ "เมืองเวียงกุมกาม"   ตั้งอยู่ที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่มีอายุราว ๗๐๐ ปี ซึ่ง "พระยามังราย" นั้นเป็นผู้ก่อตั้ง เพื่อเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา และเป็นศูนย์กลางทางการค้าขายอันดับที่ ๓ "เมืองศรีเทพ" ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีอายุราวๆประมาณ ๑,๐๐๐ ปี ซึ่งก็เป็น เมืองที่ได้รับอิทธิพลหลักมาจาก ๓      อารยธรรม คือ อินเดีย ทราวดี เขมรโบราณ อันดับที่ ๒  "เมืองศรีมโหสถ"   ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีอายุราวประมาณ ๑,๕๐๐ ปี ชื่อเดิมคือเมือง "อวัธยะปุระ" มีฐานะเป็นเมืองรอบนอกของอาณาจักรขอมโบราณและเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญอันดับที่ ๑ "เมืองอู่ทอง" ตั้งอยู่ที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งก็มีอายุราวๆประมาณ ๒,๐๐๐ ปี นับว่าเป็นเมืองโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย