สะพานรถยนต์ในประเทศไทยที่มีความยาวมากที่สุดในโลก

สะพานรถยนต์ในประเทศไทยที่มีความยาวมากที่สุดในโลกบอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย origin ทางพิเศษบูรพาวิถี (Bang Na Expressway)หรือ ทางด่วน 4 เป็นทางพิเศษยกระดับที่สำคัญ ทางพิเศษนี้ทอดยาวจากใจกลางกรุงเทพมหานครไปยังชานเมือง ทางด่วนทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งที่สำคัญ เชื่อมต่อใจกลางเมืองกับสนามบินสุวรรณภูมิและขยายไปยังภาคตะวันออกของประเทศไทย ทางด่วนนี้สร้างขึ้นในหลายช่วง มีหลายเลนในแต่ละทิศทาง ช่วยให้การจราจรคล่องตัวและลดความแออัดบนถนนระดับพื้นดิน ทางหลวงตัดผ่านพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น เขตอุตสาหกรรม และย่านการค้า ทำให้เป็นเส้นทางหลักสำหรับผู้โดยสาร การขนส่งสินค้า และนักเดินทางที่มุ่งหน้าเข้าและออกจากสนามบิน ทางพิเศษบูรพาวิถี ได้ปรับปรุงการขนส่งภายในเมืองและพื้นที่โดยรอบอย่างเห็นได้ชัด ลดเวลาเดินทาง บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด และเพิ่มการเข้าถึงโดยรวมของกรุงเทพฯ เป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยในประเทศไทย และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศและการเติบโตของเมือง ทางพิเศษนี้เริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในปี 2541 และเปิดให้บริการแบบยาวตลอดเส้นทางเมื่อปี 2543 มีจุดเริ่มต้นที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ยาวไปจนถึงอำเภอเมืองชลบุรี มีความยาวทั้งสิ้น 55 กิโลเมตร สะพานแห่งนี้ครองสถิติ 'สะพานทางรถยนต์ที่ยาวที่สุดในโลก' ตั้งแต่ปี 2000 และหากนับรวมสะพานประเภทอื่นๆด้วย ทางพิเศษนี้ก็ยังอยู่ในอันดับที่ 7 ของตำแหน่งสะพานที่ยาวที่สุดในโลกโดยอันดับที่ 1 ถึง 6 เป็นสะพานสำหรับรถไฟความเร็วสูง จากประเทศจีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน สะพานที่ครองอันดับ 1 สะพานที่ยาวที่สุดในปัจจุบัน (แบบรวมทุกประเภท) คือสะพาน Danyang–Kunshan Grand Bridge ในประเทศจีน ที่ยาวถึง 164.8 กิโลเมตร